Pengenalan Sistem Meja Bantuan ICT MARDI

Melalui modul pembelajaran kali ini, kita akan belajar langkah –langkah untuk menggunakan Sistem Meja Bantuan ICT MARDI.
Sistem Meja Bantuan ICT MARDI adalah satu sistem pengurusan aduan pengguna yang berkait rapat dengan penggunaan peralatan ICT, perkhidmatan rangkaian dan sistem aplikasi MARDI. Proses kerja bagi sistem ini bermula daripada merekodkan aduan pengguna sehingga ke pemberitahuan penyelesaian aduan.

Diharap di akhir pembelajaran ini, anda semua akan berjaya menggunakan Sistem Meja Bantuan ICT MARDI.
Selamat Mencuba.


Tajuk: Langkah penggunaan Sistem Meja Bantuan ICT MARDI.
Pengguna: Kakitangan MARDI
Tahap kesukaran: Rendah
Masa pembelajaran: 5 - 10 minit
Material modul: mp4

Langkah Pendaftaran Aduan Baru

Panduan untuk melaksanakan proses pendaftaran aduan.

Semak Status Aduan - Melalui Emel Notifikasi

Panduan semak status aduan yang telah didaftar melalui emel notifikasi.

Semak Status Aduan - Melalui Sistem

Panduan semak status aduan yang telah didaftar melalui sistem.