Pengenalan Rangkaian MARDI

Melalui modul pembelajaran kali ini, kita akan belajar langkah –langkah untuk melakukan troubleshoot kepada masalah mengakses internet di PC atau komputer riba.
Diharap di akhir pembelajaran ini, anda semua akan berjaya menggunakan langkah-langkah yang telah ditunjukkan.
Selamat Mencuba.


Tajuk: Langkah Mengatasi Masalah Rangkaian.
Pengguna: Kakitangan MARDI
Tahap kesukaran: Rendah
Masa pembelajaran: 2 - 3 minit
Material modul: mp4

Langkah Mengatasi Masalah Sambungan Internet

Panduan untuk melaksanakan proses pembaikan.

Langkah Mengatasi Masalah Capaian Internet

Panduan untuk melaksanakan proses pembaikan.

Langkah untuk Setup WIFI pada Komputer Riba

Panduan untuk mengakses kepada WIFI MARDI.